Phụ kiện cho phễu bơm

  • Bộ phụ kiện cho máng bơm
  • Tai thỏ-Ty lắc-Mô tơ khuấy
  • Bộ phớt trục cánh khuấy
  • Bộ phớt gối đỡ van S