Bộ mặt chà gọng kính

  • Bộ mặt chà gọng kính: Sany/Xcmg/Zoom/PM/Junjin
  • Mặt chà măng gan, Tungsten
  • Bộ mặt chà gọng kính bơm Schwing