• Công ty TNHH Habisco hiện đang cần tuyển gấp: 
    01 nhân viên bộ phận XNK
    03 nhân viên kinh doanh thiết bị bê tông
    01 nhân viên kinh doanh phụ tùng bơm bê tông
    Địa điểm làm việc tại trụ sở Hà Nội. Chi tiết công việc và chế độ đãi ngộ sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
    Ứng viên nộp hồ sơ tại VP công ty TNHH Habisco hoặc gửi Email. (Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/04/2019)