kamagra 100

 • Công ty cổ phần Thiết bị và Phụ tùng Äông DÆ°Æ¡ng hiện Ä‘ang cần tuyển gấp: 
  01 nhân viên bộ phận XNK
  03 nhân viên kinh doanh thiết bị bê tông
  01 nhân viên kinh doanh phụ tùng bơm bê tông
  Äịa Ä‘iểm làm việc tại trụ sở Hà Ná»™i. Chi tiết công việc và chế Ä‘á»™ đãi ngá»™ sẽ trao đổi khi phá»ng vấn.
  Ứng viên ná»™p hồ sÆ¡ tại VP Công ty cổ phần Thiết bị và Phụ tùng Äông DÆ°Æ¡ng hoặc gá»­i Email. (Hạn ná»™p hồ sÆ¡ trÆ°á»›c ngày 30/04/2019)