Khoá ống bơm bê tông

  • Khoá ống ST52: 148 (mm)
  • Khoá ống SANY: 157 (mm)
  • Khoá đập nhanh: PF
  • Khóa  bu lông: Sany/PM
  • Khoá âm dương: DN125
  • Khoá cút số 1-số 2: DN150/180