Gioăng phớt bơm bê tông

  • Gioăng phớt cho: Sany/PM/Zoom/Junjin/KCP
  • Phớt trục cánh khuấy
  • Bộ phớt xy lanh chính (thuỷ lực)
  • Phớt mô tơ cánh khuấy
  • Phớt xy lanh lắc
  • Bộ phớt ổ bạc to, bạc nhỏ van S