Mỡ bôi trơn số #00

  • Mỡ số 00 cho bơm bê tông
  • Mỡ nhập khẩu: Zoom/Sany
  • Mỡ đặc cho bảo dưỡng máy