Bơm bê tông KW 56m 5RZ56X

  • Chiều dài cần: 56 (m)
  • Công suất bơm: 160 (m3/h)
  • Xe cơ sở: Hyundai 10*4 (Euro4)
  • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
  • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
  • Bơm thủy lực chính: A11VO260 (Rexroth)
  • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)